ƏLAQƏ

Ünvan:     

Andries Bickerweg 6, 2517 JP, The Hague, The Netherlands

Tel:

+31 70 392 1939 


Konsulluq məsələləri ilə əlaqədar yalnız email vasitəsilə müraciət etməyiniz xahiş olunur:

info@azembassy.nl və ya consul@azembassy.nl 

 

Faks:

 +31 70 346 96 04

e-poçt:

thehague@mission.mfa.gov.az (Konsulluq məsələləri daxil deyil)
http://www.thehague.mfa.gov.az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arxiv üzrə axtarış