Ölümün Qeydə Alınması

1. Ölüm faktını təsdiq edən tibb müəssisəsindən verilmiş tibbi sənəd;

2. Ölüm məhkəmə qətnaməsi əsasında qeydə alındıqda ölüm faktının müəyyən edilməsi və ya şəxsin ölmüş elan edilməsi haqqında məhkəmə qətnamsəi (surəti);

3. Ölən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

4. Hərbi vəzifəli şəxs və ya çağırışçı öldükdə əlavə olaraq hərbi bilet və ya hərbi xidmətlə bağlı digər sənədlər.

Search in archive